CSRCorporate Social Responsibility (CSR)
Hållbarhet ingår som en viktig del i företagets grundläggande strategi och identitet. Styrelsen fastslår företagets miljöpolicy och övriga hållbarhetsmål. Lexington har arbetat med CSR-liknande målsättningar och principer sedan starten 1997, som en del av vår affärsidé och värdekedja.

Produkter och produktion

Lexington utvecklar produkter av hög kvalitet och nästan uteslutande i naturmaterial. I vårt arbete med att ta fram varje produkt väljer vi noga produktens olika komponenter för att kunna erbjuda kunderna en produkt med lång hållbarhet och av hög kvalitet. Vi väljer produktionsenheter och länder på grund av deras specialkompetens och att de möter upp mot våra produktbehov. Därmed är produktionskostnaden inte den främsta anledningen till val av produktionsland. En övervägande del av produktionen sker i Europa, där vi har bra kontroll på arbetsförhållanden och miljöfrågor. Våra produkter ligger i det högre prisspannet och vår ambition är att erbjuda en bra arbetsmiljö för vår produktionspersonal och våra transportörer. Vi tror det finns ett samband mellan pris, kvalitet, arbetsförhållanden och miljöanpassning. Vi arbetar med långsiktiga relationer när vi väljer produktionspartner. Många av Lexingtons leverantörer har varit våra partners ända sen starten 1997. Lexington arbetar med lokala ombud både i Europa och i övriga produktionsländer. Dessa ombud är våra representanter mot våra producerande partners och de utför regelbundna besök och QC-kontroller och fungerar som våra representanter i återkommande frågor. Vi anser att vi har ”fri tillgång” till fabriker och leverantörernas övriga lokaler när vi besöker dem, och vi är synliga och aktiva i vårt agerande. Vi arbetar tillsammans med leverantörerna i enlighet med vår Code of Conduct och vi följer Chemical Restrictions samt Reach-förordningen.

Logistik och transporter

Lexingtons vision är att bedriva en logistikkedja på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt, och arbetar därför aktivt med att minimera flygtransport från produktion till centrallagret i Sverige, vilket påverkar vårt koldioxidavtryck på miljön.
En majoritet av Lexingtons produktion sker i Europa, där majoriteten av varorna transporteras med bil. Vi har även produktion i Asien och de produkterna transporteras med båt. Endast i undantagsfall transporteras Lexingtons produkter från produktion till centrallagret med flyg. Lexington är medvetna om den skillnad val av transport innebär för koldioxidutsläpp och kommer därför att fortsätta lägga produktions- och logistikplanering runt en målbild som innefattar att transportera så nära 100 procent som möjligt, med båt, bil eller järnväg. Materialplaneringen görs så effektiv som möjligt vilket innebär att vi strävar efter ”local sourcing” eller att en så stor del av produktkomponenterna som möjligt är lokala vilket minskar transportsträckorna och begränsar vårt avtryck på miljön.

Personal och arbetstillfällen

Sedan starten 1997 har Lexington skapat nästan 200 nya arbetstillfällen på de platser vi är aktiva, samt ökad sysselsättning för våra leverantörer runt om i världen. Vad gäller vår genusfördelning, är över 80 procent av våra anställda kvinnor. Vår ambition, vilket även är inkluderat i vår jämställdhetsplan, är att öka antalet män i organisationen. Lexington strävar efter mångfald. Vi är ett internationellt bolag och drygt hälften av våra sysselsatta är av annan nationalitet än svensk och arbetar utanför Sverige. Det internationella utbytet är stort inom gruppen, och olika kulturer och nationaliteter bidrar till att utveckla Lexington till en global aktör inom Home och Clothing.