CUSTOMER SUPPORT

ALLMÄNNA VILLKOR

När du handlar från USA är du under avtal med THE LEXINGTON CLOTHING CO.

www.lexingtoncompany.com är en hemsida som drivs av The Lexington Company AB (publ). I Sverige är vi registrerade med organisationsnummer 556532-2780 och har kontor på Sankt Eriksgatan 46A, 11234 Stockholm, Sverige. Vårt momsnummer är SE556532278001. Följande villkor gäller mellan dig och The Lexington Company AB (publ) när du köper en vara från www.lexingtoncompany.com. Villkoren påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

• Ditt kontrakt för köp via www.lexingtoncompany.com är med The Lexington Company AB (publ) och du försäkrar att alla varor du beställer är för ditt eget privata bruk och inte för vidareförsäljning.

• Du måste vara 18 år eller äldre för att använda denna webbsida. Om du är under 18 får du bara använda webbsidan med överenskommelse med, och under uppsikt av, en förälder eller vårdnadshavare. Om du inte kvalificerar dig för detta ber vi dig att inte använda denna webbsida.

• Du garanterar att alla detaljer du uppger till www.lexingtoncompany.com, är i syfte att beställa eller köpa varor, är sanna, riktiga, aktuella och fullständiga i alla avseenden; att kredit- eller kontokortet du använder är ditt eget och att det finns tillräckligt med medel på ditt konto för att täcka kostnaderna för produkten (produkterna) du har beställt.

• Du godkänner att e-post kan användas som ett kommunikationsmedel på långdistans.

• Det är ett brott att använda falskt namn eller ett ogiltigt kreditkort vid beställning. Personer som ertappas med att avsiktligt uppge en felaktig eller fiktiva uppgifter kommer bli åtalade enligt gällande lagar.

• The Lexington Company AB (publ) förbehåller sig rätten att avsluta avtalet med dig och skjuta upp eller avbryta din tillgång till webbsidan omedelbart och utan att meddela dig, om:

- Du inte betalar din skuld till oss.

- Du bryter några av våra villkor.

- Du inte ger oss tillräcklig information för att kunna undersöka giltigheten av din identitet inom en rimlig tidsram.

- Vi misstänker att du har engagerat dig i, är på väg att engagera dig i, eller har sätt att vara involverad i bedräglig eller illegal verksamhet hos www.lexingtoncompany.com.

Dina skyldigheter om du bryter dessa villkor
Om du bryter mot dessa villkor, eller använder denna webbsida utan förpliktelser, kommer du hållas ansvarig för kostnaderna som vi eller våra tjänstemän, direktörer, anställda, ombud eller leverantörer ådrar sig som ett resultat av överträdelsen, inklusive rimliga juridiska avgifter (om tillämpligt). Du kommer även förbli ansvarig om någon annan använder ditt kundkonto och/eller personliga information såvida du inte kan bevisa att du utsatts för bedrägeri.

Hur kontraktet mellan dig och oss bildas
• Efter att ha lagt en order kommer du få ett mejl från oss (skickat till den e-postadress som du angivit när du lade din order) som bekräftar att vi mottagit din order. Detta betyder dock inte att din order har accepterats. Din order utgör ett erbjudande till oss om att köpa en produkt. Alla ordrar måste godkännas av oss och vi kommer bekräfta detta godkännande till dig via ett mejl som bekräftar att produkten har skickats. Kontraktet oss emellan skapas endast när vi har skickat dig bekräftelsen på avsändning.

• Kontraktet rör endast de produkter som vi bekräftat för avsändning i bekräftelsemailet. Vi kommer härmed inte vara skyldiga att förse dig med några andra produkter som eventuellt varit en del av din order förrän avsändningen av de produkterna har blivit bekräftade i ett separat bekräftelsemejl.

Beställning
• All information som du anger när du lägger en order måste vara exakt och fullständig.

• Alla order måste godkännanas och är föremål för produkttillgänglighet.

• I den enskilda produktens beskrivning ser du om den finns tillgänglig. Om www.lexingtoncompany.com inte har produkten i lager för att leverera den vara som du har beställt kommer vi återbetala beloppet som du betalt så att du kan lägga en ny order vid en annan tidpunkt.

• Alla priser som anges på www.lexingtoncompany.com är korrekta vid tidpunkten då de angetts, dock förbehåller vi oss rätten att ändra priser på produkterna när som helst. Alla priser inkluderar omsättningsskatt.

• Endast när www.lexingtoncompany.com accepterat din order genom att skicka produkten till dig, existerar ett avtal för försäljning. När detta sker kommer vi även bekräfta godkännandet genom att skicka ett mejl till dig.

• Bekräftelsemejlet kommer skickas till den e-postadress som du angivit i ditt orderformulär och kommer specificera produkterna som du har beställt, betalningsmetoden du valt, kostnaden (inklusive moms och porto), din leveransadress och vanliga leveranstider.

• Du måste kontrollera att alla detaljer i bekräftelsemejlet är korrekta och kontakta oss snarast om någon detalj inte stämmer.

• Om din order inte blivit godkänd kommer du få ett mejl från oss som talar om vilka anledningarna bakom detta är.

Priser som anges på www.lexingtoncompany.com

Gällande alla europeiska länder och USA (med undantag för Schweiz) inkluderas en svensk moms på 25 % på alla priser. Alla europeiska ordrar (med undantag för Schweiz) skickas med en DDP (Delivery Duty Paid), vilket betyder att alla skatter och tullavgifter är inkluderade i priset. Schweiziska kunder kommer bli behöva betala tullavgift vid leverans.

Leverans
• Om produkterna finns i lager är leveranstiden vanligtvis 1-3 arbetsdagar från den dagen du gjorde din beställning. Vid överbelastade tider kan svars- och leveranstiden bli längre. Varor skickas till den adress du angivit vid orderläggningen.

• Order till Sverige och Norge skickas med Postnord Logistics, Bring, Budbee, Instabox och DB Schenker order till Danmark skickas med GLS, Postnord Logistics och Budbee och till övriga europeiska länder samt USA använder vi oss av UPS.

• Om du inte får dina varor inom en rimlig tid, vänligen kontakta vår kundtjänst på [email protected] så ska vi göra vårt bästa för att få dina varor levererade till dig så snart som möjligt. Vi tar inte ansvar för förseningar förorsakade av leverantörer.

• Om dina varor inte kan levereras till dig efter flera försök förbehåller vi oss rätten att debitera dig 10 euro för kostnader som kan uppstå.

Betalning
• www.lexingtoncompany.com accepterar betalning med VISA-kort, Mastercard, Easy Cash/eOLV, Klarna Checkout och PayPal.

• Alla kredit- och kontokortsinnehavare måste utföra valideringskontroller och auktorisation av kortutgivaren. Vi bär inget ansvar för förseningar eller utebliven leverans ifall utgivaren av ditt betalkort vägrar att auktorisera din betalning till oss.

Avbeställning, byten, returnering och återbetalning

• Kontakta vår kundtjänstavdelning snarast på [email protected] om du vill ändra eller avbryta en order. Vi gör vårt bästa men kan inte garantera att vi kommer kunna göra några ändringar då ordern redan kan ha blivit bearbetad. I sådant fall måste du vänta tills du fått din order och sedan fylla i returformuläret som bifogats i paketet och skicka det med dina returnerade varor.

• För att upphäva ditt avtal med oss måste du skicka tillbaka dina produkter till oss inom 14 dagar, från dagen efter mottagandet:

Norska kunder ska vänligen skicka sin retur till följande adress:

Lexington Norway AS
Avd: Webhandel
Sagveien 23 A
0459 Oslo
Norge

Alla övriga kunder ska vänligen skicka sin retur till följande adress:

Aditro Logistics
Lexington Webbretur
Box 162
551 13 Jönköping
Sverige

• Om du bryter ditt avtal i enlighet med ovanstående klausul och skickar tillbaka alla varorna till oss är du berättigad en komplett återbetalning. Summan som debiterats ditt kredit- eller kontokort kommer återbetalas till samma konto inom 30 dagar räknat från dagen då du skapade din returorder. Produkterna du har returnerat måste vara i samma skick som dem var när dem levererades till dig, d.v.s. att de måste vara oanvända, återsända med alla etiketter och ligga i originalförpackningar.

• Vi erbjuder förbetalda returfraktsedlar. Vänligen skicka ett mejl till [email protected] och uppge ditt ordernummer samt orsak till varför du vill skicka tillbaka varan för att få en förbetald returfraktsedel.

• Det är viktigt att du är medveten om att inget i dessa villkor påverkar dina rättigheter som kund. Som kund har du nytta av vissa garantier som är underförstådda i avtalet. Till exempel, the Sale of Goods Act 1979, som innebär att produkterna måste vara av tillfredsställande kvalitet och ändamålsenliga.

Bytesförfarandet
• Vi har för närvarande inte möjligheten att genomföra byten av produkter. Om du vill göra ett byte måste du skicka tillbaka dina varor genom att följa returförfarandet och sedan lägga en ny order.

Integritet

• www.lexingtoncompany.com vidarebefordrar inte dina person- eller kortuppgifter till någon tredje part.

• Vi efterfrågar aldrig personliga detaljer via mejl.

Ansvar
• Vi tar inte ansvar (med undantag av vad som anges nedan) för några fel och/eller försummelser när det kommer till innehåller på vår webbsida. Vi förbehåller oss även rätten att ändra information, priser, specifikationer, varubeskrivningar och servicebeskrivningar när som helst och utan förvarning.

• Om ett fel upptäcks i priset på varorna som du har beställt kommer vi informera dig så snart som möjligt. Vi har ingen skyldighet att fullfölja en order på en vara som annonserats till ett inkorrekt pris.

• Vid den osannolika händelsen att du får hem varor som inte överensstämmer med din order, som är skadade eller defekta, eller av en annan kvantitet än den som angivits i ditt orderformulär, kommer vi gottgöra brister eller uteblivna leveranser, ersätta eller reparera trasiga varor, eller återbetala dig det belopp som du har betalat för varan i fråga, förutsatt att du meddelar problemet till [email protected] inom 14 dagar efter varans leverans. Du måste även returnera varan till oss, såvida vi inte informerar dig att en retur inte är nödvändig. När vi har mottagit varorna och godkänt ditt klagomål kommer vi återbetala dig pengarna och leveranskostnaden. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

• För att förse dig med exakta produktbilder för varje produkt som är till salu på webbsidan, har vi vidtagit alla möjliga åtgärder. Dock kan vi inte hållas ansvariga för skillnader i färg mellan bilderna och den riktiga produkten på grund av olika faktorer såsom webbläsare, skärmens färgkontrast etc.

• Produkterna som säljs på www.lexingtoncompany.com är endast avsedda för privat bruk i hemmet och för kundbruk. Vi ansvarar alltså inte för några indirekta förluster, följdskador, tidsförlust, inkomst- eller förtjänstförlust, skada på egendom och/eller förlust från yrkanden av tredje part, som härrör från användningen av webbsidan eller från någon produkt eller service köpt från www.lexingtoncompany.com.

• Vi har vidtagit alla möjliga åtgärder för att förhindra internetbedrägerier och för att säkerställa att all data som samlats in från dig är lagrad så tryggt och säkert som möjligt. Dock kan vi ej hållas ansvariga vid den extremt osannolika händelsen av ett inbrott sker i våra säkra dataservrar.

• Om en försening i leveransen av produkter du beställt sker har vi inget ansvar gentemot dig. Detta gäller även om det skett på grund av någon händelse utöver vår rimliga kontroll, inkluderat men inte begränsat till, krigshandlingar, översvämning, brand, arbetskonflikter, strejker, kravaller, civila uppror, skadegörelse, explosion, statliga åtgärder eller andra liknande händelser.

• Vi garanterar inte att vår webbsidan uppfyller dina krav eller är oavbruten, i god tid eller felfri, att defekter rättas till, eller att webbsidan eller servern som står bakom den är fri från virus, buggar eller att den representerar den fulla funktionaliteten, exaktheten och pålitligheten hos webbsidan.

• I största möjliga utsträckning, tillåtet under tillämpad lag, avsäger vi oss garantier av alla slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, i relation till produkterna. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund och påverkar ej din rätt att avbryta avtalet.

• Vi kommer ej vara ansvariga, i avtal, för skada, (inkluderande, utan begränsning, försummelse), förstahandskontrakt eller andra representationer (andra än bedrägliga eller oaktsamma förvrängningar) eller i andra fall utifrån eller i samband med villkoren, för:

◦ Några ekonomiska förluster (inkluderat utan begränsningar intäktsförluster, kontaktförluster, förlust av affärer eller förlust av förväntade besparingar); eller

◦ Någon förlust av kundkrets eller rykte; eller

◦ Några specifika eller indirekta förluster som uppkommit av den parten som härrör från, eller i samband med, något ärende under villkoren.

• Ingenting i villkoren ska exkludera eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller personskador som ett resultat av vår oaktsamhet eller oaktsamhet från våra anställda eller våra ombud.

Upphovsrätt
Alla rättigheter, upphovsrätten inkluderat, i innehållet på webbsidan www.lexingtoncompany.com är ägd och kontrollerad av the Lexington Company AB (publ). Vid åtkomst till webbsidan www.lexingtoncompany.com godkänner du att du endast får ladda ned innehållet för ditt egna individuella och icke-kommersiella bruk. Du har inte tillåtelse att kopiera, sprida ut, ladda ned, spara, överföra, visa, anpassa eller på något sätt förändra innehållet på webbsidan lexingtoncompany.com för något ändamål, utan ett föregående skriftligt tillstånd från the Lexington Company AB publ.).

Information om tredje part
Vi kan inte hållas ansvariga för material som visas på webbsidor från en tredje part eller andra skrivna material. Dem enda priserna som gäller för The Lexington Company är dem från Lexingtons egna material. Vi kan inte gå i god för att pålitligheten i priser som anges i shoppingkataloger eller via andra tredje parter.

Dispensklausul
• Om vi misslyckas med att prestera ett riktigt uppförande, under tiden för ett kontraktsvillkor, gällande några av dina skyldigheter inom avtalet eller inom dessa villkor, eller om vi misslyckas med att utöva några av de rättigheter eller ge den hjälp som vi är skyldiga till genom avtalet, ska detta inte utgöra ett undantag av sådana regler eller sådan hjälp och ska inte hindra dig från att överensstämma med sådana skyldigheter.

• Ett undantag från oss på något sätt ska inte upphäva efterföljande regler.

• Inga undantag från dessa villkor ska räknas såvida det inte uttryckligen står skrivet i ett meddelande till dig.

Avskiljbarhet
Om någon av dessa villkor eller om någon bestämmelse i ett avtal bestäms vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av en kompetent auktoritet, kommer detta villkor eller denna bestämmelse avskiljas från resterande villkor och bestämmelser, vilka kommer fortsätta att gälla i största möjliga utsträckning tillåten enligt lag.

Hela avtalet

• Dessa villkor, och alla dokument som det uttryckligen hänvisats till, representerar hela avtalet mellan oss i relation till föremålet för avtalet och ersätter alla tidigare avtal och samförstånd oss emellan, både muntliga och skriftliga.

• Vi bekräftar var och en att vi ingått avtal utan att förlita oss på någon representant, något åtagande eller ett löfte givet av den andra, för att underförstå något som sagt eller skrivits i samförstånd mellan oss före ett sådant avtal, förutom det som skrivits i dessa villkor.

• Vi har för avsikt att förlita oss på dessa villkor och dem dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem, i förhållande till vårt kontrakt.

Vår rätt att ändra dessa villkor

• För att reflektera ändringar i marknadsvillkor som påverkar vårt företag, ändringar i teknologi, ändringar i betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och tillsynskrav och ändringar i vårt systems förmågor, har vi rätten att revidera och ändra dessa villkor då och då.

• Du kommer bli föremål för gällande policys och villkor vid den tid då du beställer produkter från oss, såvida förändringar i policyn eller villkoren inte är nödvändiga att göra enligt lag eller statliga myndigheter (i sådana fall kommer det gälla ordrar du gjort tidigare), eller om vi meddelar ändringarna i villkoren till dig innan vi skickar bekräftelsen på avsändning (i sådana fall har vi rätten att anta att du har accepterat förändringarna i villkoren, såvida du inte har meddelat oss motsatsen inom sju arbetsdagar efter att du mottagit varan).

Lag och jurisdiktion
Vid avtal gällande köp av produkter från vår webbsida och om någon tvist eller krav uppstår i samband med produkten eller deras ämne och bildning (inkluderande icke-avtalade tvister eller krav) kommer dessa behandlas enligt engelsk lag. Alla tvister och krav som uppstår från sådana avtal eller dess bildning (inkluderande icke-avtalade tvister eller krav) ska behandlas av den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i England och Wales.

General Information
When purchasing from the US you are in agreement with THE LEXINGTON CLOTHING CO.
www.lexingtoncompany.com is a site operated by The Lexington Company AB (publ). We are registered in Sweden under company number 556532-2780 and with our registered office at Sankt Eriksgatan 46A, SE 112 34 Stockholm, Sweden. Our VAT number is SE556532278001. The following terms and conditions will apply between you and The Lexington Company AB (publ), when you buy an item from www.lexingtoncompany.com. The terms do not affect your statutory rights.
• Your contract for purchases made through www.lexingtoncompany.com is with the The Lexington Company AB (publ) and you undertake that all goods ordered by you are for your own private and domestic use only and are not for resale.
• You must be eighteen years old or older to use this site. If you are under eighteen, you may only use this site with agreement of, and under the supervision of, a parent or guardian. If you do not qualify, please do not use this site.
• You warrant that all details you provide to www.lexingtoncompany.com for the purpose of ordering or purchasing goods are true, accurate, current and complete in all respects; and that the credit or debit card you are using is your own and there are sufficient funds in your account to cover payment of the product(s) ordered.
• You agree that e-mail can be used as a long-distance means of communication.
• It is a crime to use a false name or a known invalid credit card to order. Anyone caught deliberately entering an incorrect or fictitious order will be prosecuted to the fullest extent of the law.
• The Lexington Company AB (publ) reserves the right to end our agreement with you and to suspend or terminate your access to the site immediately and without notice to you if:

- You fail to make payment to us when due.

- You breach any of our terms and conditions.

- When requested by us to do so, you fail to provide within a reasonable time frame, enough
information to let us check the accuracy and validity of any information supplied by you, or your
identity.

- We suspect you have engaged, or are about to engage, or have way of being involved in fraudulent
or illegal activity on www.lexingtoncompany.com.

Your responsibilities if you break these conditions

You agree that if you break these conditions, or any liabilities are incurred arising out of your use of this website, you will be responsible for the costs and expenses that we or our officers, directors, employees, agents and suppliers incur as a result of the breach including reasonable legal fees (if applicable). You will remain liable if someone else uses your shopping account and/or personal information unless you can prove that such use was fraudulent.

How the contract is formed between you and us
• After placing an order, you will receive an e-mail from us (sent to the email address that you have provided when placing your order) acknowledging that we have received your order. Please note that this does not mean that your order has been accepted. Your order constitutes an offer to us to buy a product. All orders are subjects to acceptance by us, and we will confirm such acceptance to you by sending you an e-mail that confirms that the product has been dispatched. The contract between us will only be formed when we send you the dispatch confirmation.
• The contract will relate only to those products whose dispatch we have confirmed in the dispatch confirmation. We will not be obliged to supply any other products which may have been part of your order until the dispatch of such products has been confirmed in a separate dispatch confirmation.

Ordering
• When placing an order, you agree that any and all information given is accurate and complete.
• All orders are subject to acceptance and product availability
• Availability information for products is listed on each individual product description. If www.lexingtoncompany.com does not have enough stock to deliver the goods you have ordered, we will refund the amount your have paid so that you can place a new order at another time.
• All prices listed on www.lexingtoncompany.com are correct at the time of entering the information, however, we reserve the right to change prices of any product at any time. All prices include sales tax.
• No contract for the sale of any product will exist between you and www.lexingtoncompany.com until we accept your order by dispatching the product to you. When this happens we will confirm the acceptance by sending you an email.
• The confirmation email will be sent to the email address given in your order form and will detail products ordered, payment method, cost (including VAT and P&P) your delivery address, and usual delivery times.
• You must check that all the details on the confirmation email are correct and contact us as soon as possible if any details are incorrect.
• If your order has not been accepted, you will receive and email from us telling you the reasons why.

Prices displayed on www.lexingtoncompany.com
For all European countries and the US (Switzerland excluded) prices include Swedish VAT at 25%. All European orders (Switzerland excluded) are shipped on a DDP (Delivery Duty Paid) basis, meaning that taxes and duties are included in the price. Swiss customers will be subjects and responsible to pay delivery duty upon delivery.

Delivery
• Normally, if products are in stock the delivery time will be around 5 working days from the day you place your order. At busier times the response and delivery time may be extended. Goods will be sent to the address given by you in your order. If you are ordering more than one item your goods may be sent to you in installment if certain items are out of stock.
• Orders to Sweden and Norway are shipped with Postnord Logistics, orders to Denmark are shipped with GLS and we use UPS for other European and to the US.
• We do not take responsibility for delays caused by the delivery service. If you do not receive your goods within a reasonable time, please contact our customer service at [email protected] and we will do our best to get your goods delivered to you as soon as possible.
• If your goods cannot be delivered to you after several attempts we reserve the right to charge 10 euro for any costs arising.

Payment
• www.lexingtoncompany.com accepts payment by Visa Card, Master Card, Easy Cash/eOLV, Klarna Invoice and PayPal.
• All credit and debit cardholders are subject to validation checks and authorisation by the card issuer. If the issuer of your payment card refuses to authorise payment to us, we will not be liable for any delay or non-delivery.

Cancellations, exchanges, returns and refunds
• If you wish to change or cancel an order, please contact our customer service department as soon as you can at [email protected]. We will do our best to make any changes but we cannot guarantee that we will be able to do so as the order may already have been processed. In such cases you may have to wait until you receive the order and fill out the return form enclosed in the package and send it with your returned goods.
• To cancel your contract with us, you must return your products to us within 14 days, beginning on the day after you receive them:


For Norwegian customer please send you return to the following address:

Lexington Store A/S
Steen & Strøm
Nedre Slottsgate 8
0153 Oslo
Norge

For all of our other customers please send your return to the following address:

Aditro Logistics
Lexington Webbretur
Box 162
551 13 Jönköping
Sweden

• If you cancel your contract in accordance with the clause above and return all of the products to us you will be entitled to a full refund. Any sum debited to us from your credit or debit card will be refunded to the same credit or debit account within 30 days from the day you created the return order, provided the goods you return are in the same condition that they were when delivered to you (i.e. they must be unworn and returned with all labelling and original packaging). You will be liable to any charges incurred when returning the goods to us, unless the return is as a result of an error on our side.
• All products are returned at your own risk. Please make sure that you get a ‘proof of posting’ certificate from your Post Office when posting them.
• It is important for you to know that nothing in these Conditions affects your rights as a consumer. As a consumer you have the benefit of certain warranties implied into the Contract. For example, the Sale of Goods Act 1979 implies a term into the contract that the Products must be of satisfactory quality and fit for purpose.

Exchange procedure
• We currently do not have the option to make exchanges of products. If you would like to make an exchange please return the goods by following the return procedure and place a new order.

Privacy
• www.lexingtoncompany.com will not pass on your personal, credit or debit card details to any third party.
• We will never ask for personal details via email.

Liability
• We do not accept liability (except as set out below) for any errors and/or omissions contained in our website and reserve the right to change information, prices, specifications and description of listed goods, products and services at any time and without notice.
• If an error is discovered in the price of the goods that you have ordered, we will inform you as soon as possible. We shall be under no obligation to fulfil an order for a product that was advertised at an incorrect price.
• In the unlikely event that you receive goods which were not what your ordered or which are damaged or defective, or are a different quantity to that stated on your order form, we shall make good any shortage or non-delivery, replace or repair any damaged or defective goods, or refund to you the amount you paid for the goods in question provided that you notify us of the problem at [email protected] within 14 working days of delivery of the goods plus return the goods to us, unless we inform you that return is not necessary. When we have received the goods and approved your complaint, we will refund the money and return the delivery cost. This provision does not affect your statutory rights.
• We have taken every measure to provide accurate product images for each product for sale on the site. However due to a number of different factors such as Internet browsers, monitor colour contrast etc, we cannot be held responsible or liable for any differences in colour between the image and the actual product.
• The products sold on www.lexingtoncompany.com are provided for private domestic and consumer use only. Accordingly, we don’t accept liability for any indirect loss, consequential loss, loss of date, loss of income or profit, loss of damage to property and/or loss from claims of third parties arising out of the use of the Site or for any products or services purchased from www.lexingtoncompany.com
• We have taken every measure to prevent Internet fraud and ensure any data collected from you is stored as securely and safely as possible. However we cannot be held liable in the extremely unlikely event of a breach in our secure computer servers.
• We shall have no liability to you for any delay in the delivery of products ordered or other matters to the extent that the delay is due to any event outside our reasonable control, including but not limited to acts of war, flood, fire, labour disputes, strikes lock-outs, riots, civil commotion, malicious damage, explosion, governmental action and other similar events.
• We make no warranty that the Website will meet your requirements or will be uninterrupted, timely or error-free, that defects will be corrected, or that the site or the server that makes it available are free of viruses or bugs or represents the full functionality, accuracy, reliability of the website
• To the fullest extent permissible under applicable law, we disclaim any and all warranties of any kind, whether express or implied, in relation to the Products. This does not affect your statutory rights as a consumer, nor does it affect your contract cancellation right.
• We will not be liable, in contract, tort (including, without limitation, negligence), pre-contract or other representations (other than fraudulent or negligent misrepresentations) or otherwise out of or in connection with the conditions for:
◦ Any economic losses (including without limitation loss of revenues, profits, contacts, business or anticipated savings); or
◦ Any loss of goodwill or reputation; or
◦ Any special or indirect losses suffered or incurred by that party arising out of or in connection with the provisions of any matter under the conditions.

• Nothing in the Conditions shall exclude or limit our liability for death or personal injury resulting from our negligence or that of our servants, agents or employees.

Copyright
All rights, including copyright, in the content of the Lexingoncompany.com website is owned and controlled by the Lexington Company AB (publ). In accessing www.lexingtoncompany.com web site, you agree that you may only download the content for your own individual and non-commercial use. You are not permitted to copy, broadcast, download, store, transmit, show, adapt or change in any way the content of the lexingtoncompany.com web pages for any purpose without the prior written permission of the Lexington Company AB (publ).

Third Party information
We can not be held responsible for material displayed on third party websites or any other written material. The only prices that apply for The Lexington Company are those on Lexington material. We can not vouch for the reliability of prices stated on shopping directories or through any other third party.

Waiver
• If we fail, at any time during the terms of a contract, to insist upon strict performance of any of your obligations under the Contract or any of these terms and conditions, or if we fail to exercise any of the rights or remedies to which we are entitled under the Contract, this shall not constitute a waiver of such rights or remedies and shall not relieve you from compliance with such obligations.
• A waiver by us of any default shall not constitute a waiver of any subsequent default.
• No waiver by us of any of these terms and conditions shall be effective unless it is expressly stated to be a waiver and is communicated to you in writing.

Severability
If any of these terms and conditions or any provisions of a Contract are determined by any competent authority to be invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision will to that extent be severed from the remaining terms, conditions and provisions which will continue to be valid to the fullest extent permitted by law.

Entire agreement
• These terms and conditions and any document expressly referred to in them represent the entire agreement between us in relation to the subject matter of any Contract and supersede any prior agreement, understanding or arrangement between us, whether oral or in writing.
• We each acknowledge that, entering into a Contract, neither of us has relied on any representation, undertaking or promise given by the other to be implied from anything said or written in negotiation between us prior to such Contract except as expressly stated in these terms and conditions.
• We intend to rely upon these terms and conditions and any document expressly referred to in them in relation to the subject matter of any Contract.

Our right to vary these terms and conditions
• We have the right to revise and amend these terms and conditions from time to time to reflect changes in market conditions affecting our business, changes in technology changes in payment methods, changes in relevant laws and regulatory requirements and changes in our system’s capabilities.
• You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time that you order products from us, unless any change to these policies to these terms and conditions is required to be made by law or governmental authority (in which case it will apply to orders previously placed by you), or if we notify you of the change to those terms and conditions before we send you the Dispatch Confirmation (in which case we have the right to assume that you have accepted the change to the terms and conditions, unless you notify us to the contrary within seven working days of receipt by you of the Products).

Law and Jurisdiction
Contracts for the purchase of products through our site and any dispute or claim arising out of or in connection with them or their subject matter or formation (including non-contractual dispute or claims) will be governed by English law. Any dispute of claim arising out of or in connection with such Contracts or their formation (including non-contractual disputed or claims) shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales.