Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké jan - dec 2021, 18 februari 2021

Årsredovisning 2021, 21 april 2022

Delårsrapport jan – mar 2022, 5 maj 2022

Årsstämma 2021, 6 maj 2022

Delårsrapport jan – jun 2022, 19 augusti 2022

Delårsrapport jan – sep 2022, 11 november 2022