Styrelsen

Tommy Lindhe
Styrelseordförande sedan 1997. Född 1953.

Tommy Lindhe är anställd i Lexington och ingår i koncernledningen. Tommy Lindhe är styrelseledamot i Frank Dandy AB och delägare (50 procent) i Kristina Lindhe & Co Holding AB.

Kristina Lindhe
Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 1997. Född 1958.

Kristina Lindhe är anställd i Lexington och ingår i koncernledningen. Kristina Lindhe är styrelseledamot i Bemz AB och delägare (50 procent) i Kristina Lindhe & Co Holding AB.

Helena Nordman-Knutson
Styrelseledamot sedan 2018. Född 1964.

Helena Nordman-Knutson är Senior Strategic Advisor på Safir Communications. Helena Nordman-Knutson är styrelseledamot i Excel Composites och Catella Fonder samt Alimak Group där hon också är ordförande i revisionsutskottet.

Helén Richenzhagen
Styrelseledamot sedan 2020. Född 1975.

Helén Richenzhagen är Global Sales Director och ledningsgruppsmedlem på Tepe Munhygienprodukter AB. Hon är även styrelseledamot i Hövding Sverige AB, Tepe DACH GmbH och Tepe Nordic AB.