Likviditetsgaranti

Bolaget har ett avtal med ABG Sundal Collier enligt vilket ABG Sundal Collier agerar likviditetsgarant i Bolagets aktie avseende handel på First North.

Åtagandet innebär huvudsakligen att likviditetsgaranten åtar sig att när så är möjligt ställa kurser på både köp- och säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet är således att främja likviditeten i Bolagets aktie.