Ledning

Kristina Lindhe
CEO
Anställd sedan 1997, född 1958.
Se vidare under styrelsen.

Tommy Lindhe
COO
Anställd sedan 2003, född 1953.
Se vidare under styrelsen.

Charlotte Hübel
CFO
Anställd sedan 2021, född 1987.