Certified Advisers

Lexington har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser
på Nasdaq First North.
Arctic Securities AS, filial Sverige innehar inga aktier i Bolaget.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
Telefon: 08- 446 860 80