CUSTOMER SUPPORT

VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser
Generell informasjon
www.lexingtoncompany.com er en nettside driftet av Lexington Norway AS. Vi er registrert i Norge med selskapsnummer 994-436-996 og hovedkontor i Sagveien 23 A, 0459 Oslo, Norge. Vårt MVA-nummer er NO994436996MVA. Følgende vilkår og betingelser gjelder mellom deg og Lexington Norway AS, når du kjøper en vare fra www.lexingtoncompany.com. Vilkårene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
• Din avtale for kjøp utført via www.lexingtoncompany.com er med The Lexington Company AB (publ), og du samtykker til at alle varer bestilt av deg er til ditt egne private og innenlands bruk og ikke for videresalg.
• Du må være atten år eller eldre for å bruke denne nettsiden. Hvis du er under atten år kan du bruke denne nettsiden med godkjenning fra, og under oppsyn fra, foreldre eller foresatte. Hvis du ikke er kvalifisert til bruk av denne siden, vennligst ikke bruk den.
• Du garanterer at alle detaljer du oppgir til www.lexingtoncompany.com i forbindelse med at du bestiller eller kjøper varer er sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige i alle henseender, og at kreditt- eller debetkortet du bruker er ditt eget, og at det er nok penger på kontoen til å dekke betaling av produktet(ene) som er bestilt.
• Du samtykker til at e-posten din kan brukes som en et langdistansekommunikasjonsmiddel.
• Det er ulovlig å bruke falskt navn eller et kredittkort du vet er ugyldig kredittkort for å bestille. Alle som blir tatt i å bevisst legge en feil eller fiktiv ordre vil bli tiltalt etter lovens fulle omfang.
• The Lexington Company AB (publ) forbeholder seg retten til å avslutte vår avtale med deg og midlertidig oppheve eller avslutte din adgang til nettsiden umiddelbart og uten at du blir varslet om dette hvis:
- Du ikke betaler oss innen forfall
- Du bryter mot noen av vilkårene og betingelsene
- Du ikke, når du blir bedt om å gjøre det, innen rimelig tid oppgir tilstrekkelig informasjon slik at vi kan kontrollere riktigheten og gyldigheten til informasjon som er oppgitt av deg, eller din identitet.
- Vi har mistanke om du bedriver eller er i ferd med å bedrive, eller har planer om å være involvert i straffbar
eller ulovlig aktivitet på www.lexingtoncompany.com.
Ditt ansvar hvis du bryter disse betingelsene
Du samtykker til at hvis du bryter disse betingelsene, eller det oppstår ansvar som følge av din bruk av denne nettsiden, vil du være ansvarlig for kostnader og utgifter som vi eller våre tjenestemenn, direktører, ansatte, agenter og leverandører pådrar seg som følge av bruddet inkludert rimelige advokathonorarer (hvis aktuelt). Du er ansvarlig for andres bruk av handlekontoen din og/eller personlig informasjon hvis ikke du kan bevise at denne bruken var resultat av svindel.
Slik er avtalen utformet mellom deg og oss
• Når du har lagt en ordre mottar du en e-post fra oss (sendt til den e-postadressen du oppga da du la ordren) som bekrefter at vi har mottatt ordren din. Merk at dette ikke betyr at ordren din er godkjent. Ordren din er et tilbud til oss om å kjøpe et produkt. Alle ordrer må godkjennes av oss, og vi bekrefter denne godkjenningen ved å sende deg en e-post som bekrefter at produktet er sendt. Avtalen mellom oss oppstår bare når vi sender deg sendingsbekreftelsen.
• Avtalen gjelder bare de produktene hvis forsendelse vi har bekreftet i sendingsbekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre produkter som kan ha vært del av ordren din før utsendelsen av slike produkter er blitt bekreftet i en egen sendingsbekreftelse.
Bestilling
• Når du legger en ordre samtykker du til at all informasjon som oppgis er riktig og komplett.
• Alle ordrer er underlagt godkjenning og produkttilgjengelighet.
• Tilgjengelighetsinformasjon for produkter finnes i hver individuelle produktbeskrivelse. Hvis www.lexingtoncompany.com ikke har nok lagerbeholdning til å levere varene du har bestilt, belaster vi ikke kreditt- eller debetkortet ditt før varene er tilbake på lager og er klare til utsending.
• Alle priser som er oppgitt på www.lexingtoncompany.com er korrekte på det tidspunktet de ble oppgitt, men vi forbeholder oss retten til å endre prisene til alle produkter til enhver tid. Alle priser er inkludert moms.
• Det finnes ingen salgsavtale for noe produkt mellom deg og www.lexingtoncompany.com før vi godkjenner ordren din ved å sende produktet til deg. Da bekrefter vi godkjenningen ved å sende en e-post til deg.
• Denne e-postbekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i ordreskjemaet, og inneholder detaljert informasjon om bestilte produkter, betalingsmåte, kostnad (inkludert MVA og frakt) og vanlige leveringstider.
• Du må kontrollere alle at all informasjon i denne e-postbekreftelsen er korrekt og kontakte oss så snart om mulig hvis noe av informasjonen er uriktig.
• Hvis ordren din ikke er blitt godkjent, vil du motta en e-post fra oss med en forklaring på hvorfor.
Priser oppgitt på www.lexingtoncompany.com
For alle europeiske ordrer inkluderer prisene svensk MVA på 25 %. Alle europeiske ordrer sendes som DDP (Delivery Duty Paid), det betyr at alle skatter og avgifter er inkludert i prisen.
Levering
• Hvis et produkt er på lager er den normale leveringstiden 1-3 arbeidsdager fra den dagen du legger ordren. Hvis det er travelt kan svartid og leveringstid bli forlenget. Varene blir sendt til den adressen du oppga i ordren. Hvis du bestiller mer enn én vare kan varene dine bli sent hver for seg hvis noen varer er utsolgt.
• Vi leverer med Postnord Logistics til Sverige og Norge, GLS til Danmark og UPS for andre europeiske og ikke-europeiske land.
• Vi tar ikke ansvar for forsinkelser som skyldes leveringstjenesten. Hvis du ikke mottar varene dine innen rimelig tid, vennligst kontakt kundeservice på +46(0)8 54 55 58 60, så skal vi gjøre vårt beste for å få varene dine levert til deg så snart som mulig.
• Hvis varene dine ikke kan leveres til deg etter flere forsøk, forbeholder vi oss retten til å fakturere 10 euro for eventuelle kostnader som måtte oppstå.
Betaling
• www.lexingtoncompany.com aksepterer betaling med Visa, Master Card, Easy Cash/eOLV, Klarna Faktura eller Pay Pal.
• Alle kredittkort- og debetkortholdere må gjennom valideringskontroller og autorisasjon av kortutsteder. Hvis kortutstederen av betalingskortet ditt ikke godkjenner betaling til oss, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende levering.
Kanselleringer, bytte, retur og tilbakebetaling
• Hvis du ønsker å endre eller kansellere en ordre, ta kontakt med kundeserviceavdelingen så snart som mulig. For ordrer utenfor USA, vennligst ring +46(0)8 54 55 58 60 eller send en e-post til [email protected]. Vi skal gjøre vårt beste for å bytte de varene du ønsker, men vi kan ikke garantere at dette er mulig fordi ordren allerede kan ha blitt godkjent. Hvis det er tilfellet må du vente til du mottar ordren, fylle ut returskjemaet som er vedlagt i forsendelsen og sende det med de returnerte varene.
• Hvis du vil kansellere avtalen din med oss, må du returnere produktene til oss innen 14 dager fra dagen etter at du har mottatt dem til:

Aditro Logistics Jönköping AB
Lexington Webbretur
Box 162
551 13 Jonkoping, Sverige

• Hvis du kansellerer avtalen din i henhold til paragrafen over og returnerer alle produktene til oss, har du rett til full tilbakebetaling. Alle beløp som er debitert til oss fra ditt kreditt- eller debetkort vil bli tilbakeført til kreditt- eller debetkontoen din innen 30 dager etter bestilling, forutsatt at varene du sender tilbake er i samme stand som de var da de ble levert til deg (dvs. de må være ubrukte og returneres sammen med alle etiketter og i originalemballasjen). Du er ansvarlig for alle utgifter ved retur til oss, dersom ikke returen skyldes en feil fra vår side.
• Alle produkter returneres på egen risiko. Sørg for at du får en ‘kvittering på forsendelsen’ fra Postkontoret når du sender dem tilbake.
• Det er viktig å være klar over at ingenting i disse betingelsene påvirker dine rettigheter som kunde. Som kunde har du rett til visse garantier som er implisert i denne Avtalen. For eksempel innebærer kjøpsloven Sale of Goods Act 1979 en bestemmelse i avtalen om at produktene må være av tilfredsstillende kvalitet og egnet for formålet.

Bytte
• Vi har for tiden ingen mulighet til å bytte produkter. Hvis du ønsker å bytte et produkt, vennligst returner det ved å følge returprosedyren og legg en ny ordre.

Personvern
• Lexingtonshop.com videreformidler ikke din personlige informasjon eller kredittkort- og debetkortinformasjon til tredjeparter.
• Vi spør aldri om personlig informasjon på e-post.
Ansvar
• Vi tar ikke ansvar (unntatt som stipulert under) for feil og/eller utelatelser på nettsiden vår og forbeholder oss retten til å endre informasjon, priser, spesifikasjoner og beskrivelser av opplistede varer, produkter og tjenester når som helst og uten varsel.
• Hvis vi oppdager feil i prisen på varene du har bestilt, informerer vi deg så snart som mulig om dette. Vi er ikke under noen omstendigheter forpliktet til å behandle en ordre for et produkt som ble annonsert med feil pris.
Hvis du skulle motta varer du ikke har bestilt eller som er skadet eller ødelagt, eller er i en annen mengde enn det som er som var angitt på bestillingsskjemaet, skal vi rette opp mangler i ordren eller manglende levering, erstatte eller reparere eventuelt skadde eller defekte varer, eller refundere beløpet du har betalt for varene det er snakk om, forutsatt at du varsler oss om problemet til [email protected] innen 14 virkedager etter levering av varene samt returnere varene til oss, med mindre vi informerer deg om at retur ikke er nødvendig. Når vi har mottatt varene og godkjent klagen din, refunderer vi pengene dine og kostnaden for retursendingen. Denne bestemmelsen påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
• Vi har truffet alle mulige tiltak for å gi nøyaktige produktbilder for hvert enkelt produkt som selges på nettstedet. Men på grunn av en rekke ulike faktorer som nettlesere, skjermfargekontrast, osv, kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle forskjeller i farge mellom bildet og det faktiske produktet.
• Produktene som selges på Lexingtonshop.com er kun ment for private husholdninger og forbrukere. Følgelig tar vi ikke ansvar for indirekte tap, følgeskade, tap av data, tap av inntekter eller fortjeneste, tap fra materielle skader og/eller tap fra krav fra tredjeparter som følge av bruk av Nettstedet eller for produkter eller tjenester som er kjøpt fra www.lexingtoncompany.com
• Vi har truffet alle mulige tiltak for å hindre internettsvindel og for å sikre at alle data som samles inn fra deg er lagret så sikkert og trygt som mulig. Men vi kan ikke holdes ansvarlig i ekstremt usannsynlige tilfeller av innbrudd på våre sikre dataservere.
• Vi har ikke ansvar overfor deg for forsinkelser i levering av bestilte produkter eller andre forhold i den grad forsinkelsen skyldes hendelser utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, flom, brann, arbeidstvister, streike-lockout, opptøyer, sivile uroligheter, hærverk, eksplosjon, statlige handlinger og andre lignende hendelser.
• Vi gir ingen garantier for at nettstedet vil oppfylle dine krav eller fungere uavbrutt, tidsriktig eller feilfritt, at feil vil bli rettet opp, eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er frie for virus og feil eller representerer den fulle funksjonaliteten, nøyaktigheten, pålitelighet til nettstedet
• I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier av ethvert slag, uttrykkelig eller underforstått, i forhold til Produktene. Dette påvirker ikke dine lovmessige rettigheter som kunde, og det påvirker heller ikke din rett til å kansellere avtalen.
• Vi er ikke ansvarlig, i avtale, erstatningsrettslige forhold (inkludert, uten begrensning, uaktsomhet), forhåndsavtale eller andre fremstillinger (annet enn svindelaktige eller uaktsomme feilaktige fremstillinger) eller på annen måte av eller i forbindelse med vilkårene for: ◦Alle økonomiske tap (inkludert, men uten begrensning tap av inntekter, fortjeneste, kontakter, forretnings- eller forventede besparelser), eller
◦ Tap av goodwill eller omdømme, eller
◦ Alle spesifikke eller indirekte tap påført eller pådratt av denne parten som følge av eller i forbindelse med bestemmelsene i enhver sak under betingelsene.
• Ingenting i Vilkårene skal utelukke eller begrense vårt ansvar for død eller personskade som skyldes vår uaktsomhet eller uaktsomheten til våre tjenestemenn, agenter eller ansatte.
Opphavsrett
Alle rettigheter, inkludert opphavsrett, i innholdet på Lexingoncompany.com nettsiden eies og kontrolleres av Lexington Company AB (publ). Ved å få tilgang til www.lexingtoncompany.com nettside, samtykker du til at du kan bare laste ned innholdet til ditt egen personlige og ikke-kommersielle bruk. Du har ikke tillatelse til å kopiere, kringkaste, laste ned, lagre, overføre, vise, tilpasse eller på noen måte endre innholdet på nettsidene til lexingtoncompany.com for noe som helst formål uten skriftlig tillatelse fra Lexington Company AB (publ).
Tredjepartsinformasjon
Vi kan ikke holdes ansvarlig for materiale som vises på tredjepartsnettsider eller annet skriftlig materiale. De eneste prisene som gjelder for The Lexington Company er de som finnes på Lexington-materiale. Vi kan ikke stå inne for påliteligheten til priser som stipuleres i shoppingregistre eller gjennom andre tredjeparter.
Fraskrivelse
• Hvis vi mislykkes, under vilkårene i kontrakten, med å insistere på streng utførelse av dine forpliktelser under Avtalen eller noen av disse vilkårene og betingelsene, eller hvis vi mislykkes i å utøve noen av rettighetene eller rettsmidlene som vi har rett til under Avtalen, skal dette ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller rettsmidler og skal ikke frita deg fra å oppfylle slike forpliktelser.
• En fraskrivelse fra oss av noen som helst standard, skal ikke utgjøre en fraskrivelse av noen etterfølgende standard.
• Ingen fraskrivelse fra oss av noen av disse vilkårene og betingelsene skal være gyldig med mindre det er uttrykkelig angitt å være en fraskrivelse og er kommunisert skriftlig til deg.
Ugyldighet
Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene eller noen av bestemmelsene i en Avtale fastsettes av en kompetent myndighet å være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves i særlig grad, vil slikt vilkår, betingelse eller bestemmelse i denne grad bli løsrevet fra de øvrige vilkårene, betingelsene og bestemmelsene som vil fortsette å være gyldige i den grad loven tillater det.
Hele kontrakten
• Disse vilkårene og betingelsene og alle dokumenter uttrykkelig referert til i disse representerer hele kontrakten mellom oss i forhold til innholdet i enhver Kontrakt og erstatter alle tidligere kontrakter, forståelser eller ordninger mellom oss, enten muntlige eller skriftlige.
• Vi erkjenner begge at ved å inngå en Avtale, har ingen av oss vært avhengig av representasjon, foretak eller løfte gitt av den andre parten for å være underforstått fra noe som er sagt eller skrevet i forhandlinger mellom oss før denne Avtalen med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene og betingelsene.
• Vi har til hensikt å støtte oss til disse vilkårene og betingelsene og alle dokumenter som uttrykkelig er nevnt i disse i forhold til innholdet i alle Avtaler.

Vår rett til å endre disse vilkårene
• Vi har rett til å revidere og endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen for å gjenspeile endringer i markedsforhold som påvirker vår virksomhet, endringer i teknologi, endringer i betalingsmåter, endringer i relevante lover og regelverk og endringer i systemets kapasitet.
• Du vil være underlagt de retningslinjene og vilkårene og betingelsene som gjelder ved det tidspunktet du bestiller produkter fra oss, med mindre eventuelle endringer i disse retningslinjene og i disse vilkårene og betingelsene kreves av lov eller offentlig myndighet (i slike tilfeller vil dette gjelde for bestillinger som tidligere er gjort av deg), eller hvis vi varsler deg om endringen i disse vilkårene og betingelsene før vi sender deg sendingsbekreftelsen (i slike tilfeller har vi rett til å anta at du har godkjent endringen i vilkårene og betingelsene, med mindre du gir oss beskjed om det motsatte innen syv virkedager etter at du har mottatt Produktene).
Lover og jurisdiksjon
Avtaler om kjøp av produkter gjennom nettstedet vårt og eventuelle tvister eller krav som følge av eller i forbindelse med dem eller deres innhold eller dannelse (inkludert ikke-kontraktmessige tvister eller krav) skal være underlagt engelsk lov. Enhver tvist som oppstår som følge av eller i forbindelse med slike avtaler eller inngåelsen av disse (inkludert ikke-kontraktstvister omstridt eller -krav) skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstoler i England og Wales.