Revisorer

Bolagets revisorer är Grant Thornton Sweden AB. Huvudansvarig
revisor sedan 2019 är Serhat Eliacik, född 1982, auktoriserad
revisor och medlem i FAR.

Grant Thornton
Sveavägen 20
Box 7623
103 94 Stockholm
[email protected]
T 08-563 070 00
F 08-563 070 01